Ana içeriğe atla

Vizyon ve Misyon

 

 

Okul Öncesi Öğretmenliği Programının Vizyonu

 

 Okul öncesi eğitimini yaygınlaştırma ve geliştirme çalışmalarına etkin olarak katılan ve bilimsel araştırmalara bilgi ve donanımıyla destek veren; alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören ve tercih edilen; yetiştirdiği öğretmenlerle örnek gösterilen ve üyesi ve mezunu olmaktan onur duyulan bir bölüm olmak.

 

 Okul Öncesi Öğretmenliği Programının Misyonu

 

Güncel, ulusal ve uluslararası okul öncesi eğitimi öğretmenliği programları arasında örnek olabilecek ve öğrencileri başarılı bir kariyer için hazırlayan bir eğitim-öğretim programı sunmak; ulusal ve uluslararası düzeyde okul öncesi öğretmenliği anabilim dalının itibarını en üst düzeye çıkarmak. Türk Milli Eğitim Sisteminin ulusal ve uluslararası ölçütlerine ve değerlerine uygun bilgi, beceri ve tutumları gösterebilir nitelikte olan; hoşgörülü, adil, demokrasi kültürünü özümsemiş, mesleki yeterlilik ve duyarlılığa sahip, araştıran, yaratıcı, problem çözen, çok yönlü düşünen, yetkin ve duyarlı; etik ve estetik değerlere sahip okul öncesi öğretmenlerini yetiştirmek. 

Okul öncesi eğitimin tanıtılması, öneminin vurgulanması, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek. Erken çocukluk döneminin niteliğini arttırmakla birlikte erken çocukluk eğitimi konusunda aileleri ve toplumu bilinçlendirmek adına alanda görevli okul öncesi öğretmenlerinin mesleki yeterliklerini geliştirmek için işbirliği yaparak; Okul öncesi alanlarında temel ve uygulamalı özgün bilimsel araştırmalar yapmak ve çalışmalarını aydınlatmaya yönelik bilimsel etkinlikler düzenlemek.